Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
EU:n tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Rekisterinpitäjä

 • IJ puheterapiapalvelut Ky
 • Y – tunnus: 2466059-9
 • Katuosoite: Salmentie 1, Alavus
 • Postiosoite: Killinkoskentie 66, 63300 Alavus

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Jokela Irma
 • laillistettu puheterapeutti, toimitusjohtaja
 • Postiosoite: Killinkoskentie 66, 63300 Alavus
 • Puhelin: 040 7546 180
 • Sähköposti: irma.jokela@puheterapeuttialavus.fi

Rekisterin nimi

IJ puheterapiapalvelut Ky / puheterapeutti Irma Jokelan potilasasiakirjat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä mahdollisen jatkohoidon järjestäminen.

Rekisterin tietosisältö

Potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelun sekä toteutuksen kannalta tarpeelliset ja välttämättömät tiedot, kuten

 • potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • alaikäisen huoltajat tai aikuispotilaan nimeämä yhteyshenkilö yhteystietoineen
 • jatkuva hoitokertomus sisältäen potilasta koskevat testauspöytäkirjat, lähetteet, lausunnot ja palautteet
 • potilaan hoitoa koskevat saapuneet asiakirjat
 • sopimus- ja tietojen luovuttamista koskevat asiakirjat
 • äänitteet ja kuvatallenteet
 • ajanvaraustiedot
 • hoitoa koskevat laskutustiedot

Rekisterinpitäjä on liittynyt Potilastiedon arkistoon (Kanta -palvelut). Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Potilas, hänen huoltajansa tai nimeämänsä yhteyshenkilö: Alkuhaastattelussa saadut tiedot tai potilaan luovuttamat aikaisempia hoitoja koskevat asiakirjat
 • Lähettävä taho: Lähetteestä ilmenevät tiedot
 • Maksaja: Maksusitoumuksen myöntäjän antamat tiedot
 • Hoidosta/kuntoutuksesta vastaavan tahon antamat tiedot
 • Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuvat tiedot

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella saatuja tietoja ei tallenneta rekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä voidaan luovuttaa

 • Potilaan kirjallisella suostumuksella (jatkohoitotapauksissa riittää suullinen tai asiayhteydestä ilmenevä potilasasiakirjoihin merkittävä suostumus)
 • Erityislain nojalla KTL:lle, STAKESille sekä terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihintutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksia varten
 • Potilaan kirjallisella suostumuksella vakuutusyhtiölle

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilastietoja ei luovuteta sivullisille. Niitä voi käyttää vain rekisterin pitäjä, ja hänen valtuutuksellaan toimiva puheterapialaitoksen toimistoapulainen (vaitiolosopimus allekirjoitettu).

 • A. Sähköisesti tallennetut tiedot (Acute -tietojärjestelmä, sovitettu puheterapiakäyttöön)
  • Suojattu ulkopuoliselta käytöltä virustorjuntaohjelman ja palomuurin avulla (verkkoyhteys)
  • Rekisteriin pääsee vain tunnistautumalla sallituksi käyttäjäksi käyttäjätunnuksen jakuukausittain vaihdettavan vahvan salasanan avulla tai vaihtoehtoisesti toimikortilla ja PIN – koodilla
 • B. Manuaalinen aineisto
  • Asianmukaisesti säilytettynä / arkistoituna lukituissa ja paloturvallisissa kalusteissa
 • C. Ääni- ja kuvatallenteet
  • Kuten kohta B.

Tarkistusoikeus

Potilasta (huoltajaa/edustajaa) informoidaan hänen oikeuksistaan, jotka ovat:

 • tarkistusoikeus ja tiedon korjauttaminen
 • potilasasiakirjojen luovuttamiseen suostuminen / epääminen
 • em. suostumuksen muuttaminen milloin tahansa
 • oikeuksien käyttäminen on maksutonta

Toteuttaminen:
Potilaan / hänen laillisen edustajansa henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa rekisterin pitäjä. Potilaalla on oikeus nähdä ja tutustua itseään koskeviin potilastietoihin ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Korjauspyyntö on tehtävä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti, ja pyytäjän henkilöllisyys tarkistetaan. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle. Tieto korjataan kahden viikon (14 vrk) kuluessa ja siitä ilmoitetaan pyynnön esittäjälle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti (kopio).

Rekisteritoiminnan päättäminen

Lopetettaessa terveydenhuollon palvelujen antaminen potilasasiakirjat siirretään säilytettäväksi terveyskeskukseen.

Alavus 18.5.2016
Irma Jokela
laillistettu puheterapeutti, toimitusjohtaja
IJ puheterapiapalvelut Ky