Vaikuttavaa puheterapeuttista kuntoutusta

Yritykseni IJ puheterapiapalvelut Ky tarjoaa kielen, kommunikaation ja puheen kuntoutuspalveluita niin lapsille kuin aikuisille Alavudella ja lähialueilla noin 30 km säteellä. Asiakkaat joko tulevat vastaanotolleni tai toteutan terapian heidän arkiympäristössään. Puheterapiatarpeen voi aiheuttaa esimerkiksi kielenkehityksen erityisvaikeus, kehitysviivästymä tai -vamma, artikulaatiohäiriö tai aivovamman jälkitila. 

Yksilöpuheterapia

Yksilöpuheterapiaan voivat hakeutua lapset, kouluikäiset, nuoret ja aikuiset. Itselläni on vankin kokemus alle kouluikäisten ja kouluikäisten hoidosta ja kuntoutuksesta. Kuntoutan ja hoidan mm. seuraavia häiriötyyppejä:

 • kehitysviivästymä tai -vamma
 • kehityksellinen kielihäiriö DLD
 • artikulaatiohäiriöt
 • afasia
 • kuulovamma, CI -kuntoutus.
 • suulakihalkion jälkitilat

Lasten puheterapia

Lasten puheterapiat aloitetaan mieluiten vanhemman ja puheterapeutin kahdenkeskisellä tapaamisella, jolloin tehdään haastattelu, allekirjoitetaan sopimukset ja luvat sekä pohditaan hoidon tai kuntoutuksen tavoitteita. Tätä varten vanhemmalla on syytä olla mukana mahdollisen maksusitoumuksen lisäksi vähintään neuvolakortti, mutta myös mahdolliset tutkimustulokset, lausunnot ja palautteet. Toinen ja ehkäpä parempi tapa on tavata lapsi ensin ”blancona”, tietämättä hänestä juuri muuta kuin perus- ja maksusitoumustiedot kirjaamista ja terapian toteutustapaa varten. Aloitustavasta voidaan sopia tilanteen mukaan, mutta tavoite on, ettei lapsi alussa turhaudu aikuisten keskustellessa.

Aikuisten puheterapia

Tarjoan puheterapiapalveluitani myös aikuisille, joille puheterapia saattaa olla tarpeellista sairauden, aivovamman tai aivoverenkierron häiriön seurauksena. Aikuisten puheterapian aloituskerralla mukaan tarvitaan kuntoutuspäätöksen tai maksusitoumuksen lisäksi kuntoutuksen tarpeeseen liittyvät hoitokertomukset ja lausunnot.

Lisätiedustelut palveluistani

Jos sinulla heräsi puheen kuntoutukseen tai muihin palveluihini liittyviä kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni! Voit olla minuun yhteydessä joko soittamalla tai lähettämällä viestin yhteydenottolomakkeella.  

Täytettävä palautelomake hoitojakson jälkeen

Arvostan palautetta palveluistani, jotta pystyn kehittämään niitä jatkossa. Tulostamalla, täyttämällä ja lähettämällä palautelomakkeen autat minua merkittävästi palveluitteni kehittämisessä. Kiitos sinulle etukäteen!

Täytä ja lähetä tulostettava yleispalautelomake tai alla oleva palautelomake.


Palaute

Kehittääkseni palveluani toivon Sinun vastaavan seuraaviin kysymyksiin. Palautteen voit antaa nimettömänä ja lähettää sen sähköisesti.

1. Mitä mieltä olet palvelun laadusta? Arvioi kutakin tekijää asteikolla 1 erittäin huono – 5 erittäin hyvä.

  Asiakaspalvelu

  Luotettavuus

  Kotiharjoitteet

  Materiaalit

  Koneet ja laitteet

  Tilojen siisteys