Kelan kuntoutukset

Yritykseni IJ puheterapiapalvelut Ky ja Kela ovat tehneet sopimuksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (ent. vaikeavammaisten avoterapioiden) palveluntuottamisesta vuosille 2019 – 2020. Kuntoutus toteutetaan hyvän kuntoutuskäytännön ja voimassaolevan Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti. Kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen niin salliessa terapia voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan päiväkoti-, koulu- tai kotikäynteinä. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela.

Perheen rooli tärkeä lapsen kuntoutumisessa

Puheterapian tuloksellisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että kuntoutujan perhe ja läheiset sitoutuvat terapian toteuttamiseen myös arjessa. Käytännössä puheterapeutti suunnittelee, ohjaa ja antaa läheisten käyttöön kullekin asiakkaalle soveltuvat harjoitukset, joita tehdään kotona ja lähiympäristössä käyntien välillä. Parhaat tulokset lasten terapioissa on aina saavutettu puheterapeutin ja vanhempien tiiviillä yhteistyöllä. Tavoitteiden asettelussa on vain huomioitava kunkin perheen käytettävissä olevat voimavarat.

Puheterapiakuntoutuksen hakeminen

Tarvitset hakemukseen palvelun tuottavan puheterapeutin nimen ja kuntoutuksen mahdollisen aloitusajan. Näistä täytyy sopia etukäteen kuntouttavan puheterapeutin kanssa.

Tarvittavia lomakkeita ja ohjeita

Kelan kuntoutusten palautelomakkeet