Kelan kuntoutukset

Yritykseni IJ puheterapiapalvelut Ky ja Kela ovat tehneet sopimuksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (ent. vaikeavammaisten avoterapioiden) palveluntuottamisesta vuosille 2015–2018. Kuntoutus toteutetaan hyvän kuntoutuskäytännön ja Kelan voimassaolevan avoterapiastandardin mukaisesti. Kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen niin salliessa terapia voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan päiväkoti-, koulu- tai kotikäynteinä.

Perheen rooli tärkeä lapsen kuntoutumisessa

Puheterapian tuloksellisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että kuntoutujan perhe ja läheiset sitoutuvat terapian toteuttamiseen myös arjessa. Käytännössä puheterapeutti suunnittelee, ohjaa ja antaa läheisten käyttöön kullekin asiakkaalle soveltuvat harjoitukset, joita tehdään kotona ja lähiympäristössä käyntien välillä. Parhaat tulokset lasten terapioissa on aina saavutettu puheterapeutin ja vanhempien tiiviillä yhteistyöllä. Tavoitteiden asettelussa on vain huomioitava kunkin perheen käytettävissä olevat voimavarat.

Puheterapiakuntoutuksen hakeminen

Tarvitset hakemukseen palvelun tuottavan puheterapeutin nimen ja kuntoutuksen mahdollisen aloitusajan. Näistä täytyy sopia etukäteen kuntouttavan puheterapeutin kanssa.

Suosittele meitä

Tarvittavia lomakkeita ja ohjeita

Tee vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemus Kelan sähköisellä lomakkeella.

Tietoa Kelan kuntoutuksen matkakorvauksista.

Täytä matkakorvaushakemus sähköisesti Kelan sivuilta.

Mitä Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa?

Tutustu myös Kelan avoterapiastandardiin.

Kelan kuntoutusten palautelomakkeet:

Omaisen / läheisen arvio puheterapiajaksosta. PDF

Kuntoutujan oma arvio puheterapiajaksosta. PDF